петък, 1 юли 2016 г.

Снимка на новите отводки 2016

Въпреки изключително неблагоприятната пчеларска година 2016, успяхме да създадем няколко отводки. Към днешна дата, всичките пчелни майки са оплодени, има пило и отводките като цяло се развиват много добре. Разбира се, където е нужно подсилваме със запечатано пило от основните семейства.